Przepisy dotyczące obsługi dźwigów

Praca w charakterze dźwigowego wiąże się z przestrzeganiem wielu szczegółowych przepisów. Osoba wykonująca tego typu pracę musi mieć ukończone 18 lat, a także posiadać odpowiednie kwalifikacje – odbyte kursy i szkolenia oraz pewną praktykę w obsłudze urządzenia.

Maksymalny czas pracy dźwigowego wynosi 8 godzin, nie jest dozwolona praca na więcej niż jedną zmianę. Dźwigowy nie może samodzielnie zmieniać ustawień dźwigu, a także wykorzystywać maszyny do transportu osób. Kabina dźwigu powinna być odpowiednio oświetlona, ogrzana oraz wentylowana, aby zapewnić pracownikowi jak najlepsze warunki.

Przestrzeganie obowiązujących zasad gwarantuje bezpieczne i w pełni efektywne wykonywanie zleconych zadań.