Ochrona odgromowa dźwigu

Usługi dźwigowe na dużych placach budowy wykonywane są niekiedy przez wiele miesięcy, dlatego sprzęty niezbędne do realizacji zadania powinny być jak najlepiej zabezpieczone przed ewentualnymi zagrożeniami. Jednym z problemów mogących wystąpić podczas prac budowlanych są wyładowania atmosferyczne, które trafiając w dźwig mogą go nieodwracalnie uszkodzić.

Wysokie dźwigi, wykorzystywane do realizacji skomplikowanych usług dźwigowych wymagają ochrony odgromowej w wykonaniu specjalnym – duża wysokość tych maszyn powoduje, że są one wyjątkowo narażone na skutki wyładowań piorunowych. Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić, czy sprzęt posiada odpowiednie do panujących warunków instalacje odgromowe.

Prawidłowo skonstruowane urządzenie odgromowe przejmuje siłę wyładowania atmosferycznego odprowadzając ją do ziemi, aby uniemożliwić uderzenie gromu w maszynę. Kompleksowe zabezpieczenie placu budowy umożliwia wykonywanie usług dźwigowych bez żadnych problemów.